LỊCH KHAI GIẢNG

Mã Lớp:      GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>    550+ Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>              ...
Mã Lớp:     BASIC A - PHÁT ÂM < NEW...
Mã Lớp:     BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>                ...
Mã Lớp:      GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>    550+ Ngày khai giảng: 20/07/2019 Lịch...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>  550+ Ngày khai giảng: 25/06/2019 ịch học:   ...
Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+ Ngày khai giảng: 17/06/2019 ịch học:      2...
Mã Lớp:    BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>                 350+(...
Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>             550+   Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>        350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>             350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>        350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ   CẤP TỐC C      55 0+   Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ  CẤP TỐC B     55 0+   Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc hoàn thành...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ CẤP TỐC A    550+  Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc hoàn thành xong lớp...
1 2 3 4