LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI 2 CƠ SỞ Q5 VÀ Q10 -----------------------------NĂM HỌC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU -HỌC TOEIC NGAY...
Ngày khai giảng: 18/07/2020Lịch học:     T7 -CN (8h- 10h30)Học Phí:    1390K/8 tuần   >>> LỚP...
Ngày khai giảng: 20/07/2020 Lịch học:     2- 4 -6 (19h40-21h10) Học Phí:    1390K/8 tuần   >>> LỚP GIẢI...
Ngày khai giảng: 21/07/2020 Lịch học:       3-5-7  (18h- 19h30) Học Phí:    1390K/8 tuần   >>>...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 06/07/2020Lịch học: 2-4-6 (18h-19h30)Học Phí:  990K/6...
Ngày khai giảng: 16/06/2020 Lịch học:     2-4-6 (19h-21h)Số lượng: 10 bạn/lớpHọc Phí:    890K/4 tuần ...
Ngày khai giảng: 09/06/2020Lịch học:   3-5-7 (19h40-21h10)Học Phí:    1390K/8 tuần   >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 02/06/2020Lịch học: 3-5-7 (18h - 19h30 )Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 01/06/2020 Lịch học: 2-4-6 (19h40-21h10) Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 30/05/2020 Lịch học: T7-CN (8h -10h30) Học Phí: ...
Ngày khai giảng: 23/12/2019  Lịch học:    2-4-6 (18h - 19h30) Học Phí:    1300K/9 tuần    Ghi chú: ...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 26/11/2019  Lịch học: 3-5-7 (18h...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 19/11/2019  Lịch học:    3-5-7 (19h40 - 21h10) Học...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 18/11/2019  Lịch học: 2-4-6...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 26/10/2019  Lịch học:    T7-CN (8h - 10h30) Học...
1 2 3 4 5