LỊCH KHAI GIẢNG

Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>  550+ Ngày khai giảng: 25/06/2019 ịch học:   ...
Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+ Ngày khai giảng: 17/06/2019 ịch học:      2...
Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>            350+( CHUẨN...
Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>             550+   Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>        350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>             350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>        350+( B15, CHUẨN PHÁT...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ   CẤP TỐC C      55 0+   Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ  CẤP TỐC B     55 0+   Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc hoàn thành...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ CẤP TỐC A    550+  Giải đề: tối thiểu Toeic 350 hoặc hoàn thành xong lớp...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ - ADVANCED   550+  Giải đề : tối thiểu Toeic 350 hoặc hoàn thành xong...
Mã Lớp:    BASIC TOEIC - PHÁT ÂM     350+( B15, CHUẨN PHÁT ÂM)     ...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ- ADVANCED              55 0+   Giải...
Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM   350+ ( B15, CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngàykhai giảng:...
Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM     350+ ( B15, CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngàykhai giảng:...
1 2 3