LỊCH KHAI GIẢNG

Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 26/10/2019  Lịch học:    T7-CN (8h - 10h30) Học...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 28/10/2019  Lịch học:    2-4-6 (18h - 19h30) Học...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 08/10/2019 Lịch học: 3-5-7...
Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>      550+ Ngày khai giảng: 2 4...
Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>      550+ Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW...
Mã Lớp:       BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>           ...
Mã Lớp:      GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>    550+ Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>              ...
Mã Lớp:     BASIC A - PHÁT ÂM < NEW...
Mã Lớp:     BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>                ...
Mã Lớp:      GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>    550+ Ngày khai giảng: 20/07/2019 Lịch...
Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>  550+ Ngày khai giảng: 25/06/2019 ịch học:   ...
Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+ Ngày khai giảng: 17/06/2019 ịch học:      2...
Mã Lớp:    BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>                 350+(...
1 2 3 4