ĐẦU VÀO: TỐI THIỂU 350 HOẶC HOÀN THÀNH XONG TOEIC BASIC. Xem thêm lớp học TOEIC BASIC >>>LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA TỐI THIỂU 550+ - 800+ . ĐẦU VÀO: TOEIC tối thiểu 350 hoặc đã học xong lớp Toeic Basic. MỤC TIÊU: giúp tất cả các học viên đạt điểm...
ĐẦU VÀO: MẤT GỐC HOẶC TOEIC < 300. MỤC TIÊU: LẤY LẠI NỀN TẢNG CĂN BẢN ĐỂ LÀM NỀN CHO LỚP GIẢI ĐỀ1. Lấy lại từ vựng (3.000- 4.000 từ) –2. Dạy 44 âm trong Tiếng Anh – từ vựng được phiên âm hóa 100% . hướng dẫn học viên...