GIAO TIẾP BASIC COMMUNICATION

HP : 2.190K/ 8 TUẦN- TỐI ĐA : 12 HV/ LỚP 

NỘI DUNG KHÓA HỌC :

- Luyện nghe hiểu các đoạn giao tiếp để có thể hiểu được các cuộc hội thoại. 

- Học viên được học 12 chủ đề thường gặp trong giao tiếp hằng ngày. 

- Cách đặt câu hỏi when, where, why… hay gặp. 

- Cung cấp từ vựng, cụm từ liên quan đến các chủ đề . 

- Hướng dẫn đọc nối âm, lướt âm ở mức độ cơ bản. 

- Học Viên nộp  File ghi âm bài tập gửi Giáo Viên để Giáo Viên chấm và chỉnh sửa cho từng học viên. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
Học viên có thể tự tin nói ở mực độ cơ bản , không cứng lưỡi, có thể tự ghép từng cụm để tạo thành các câu giao tiếp. 

Thông Tin: Đang cập nhật Lịch KHÓA HỌC!