LỚP TOEIC BASIC: NỀN TẢNG VỮNG

XÓA MẤT GỐC TOEIC TẠI TOEIC MS NGỌC

ĐẦU VÀO: MẤT GỐC HOẶC TOEIC < 300.  

MỤC TIÊU: LẤY LẠI NỀN TẢNG CĂN BẢN ĐỂ LÀM NỀN CHO LỚP GIẢI ĐỀ

1. Học 3.000-4.000 từ vựng thông dụng trong Toeic.
2. Dạy chuẩn phát 44 âm trong Tiếng Anh. 
3. Hướng dẫn nghe Part 1,2 hiệu quả. 
4. Ngữ pháp trọng tâm của các bài thi TOEIC mới nhất.  
5. Luyện viết câu đơn giản (ứng dụng từ ngữ pháp). 
6. Học kèm TOEIC online 7 parts trên web:http://bit.ly/2QlHR12
7. Được học lại miễn phí để nắm vững kiến thức. 

Học phí: 990K/ 6 TUẦN (BASIC).
ĐĂNG KÝ NHÓM 2: Được GIẢM 50K/ Học Viên - NHÓM 3: GIẢM  10%/ Học Viên
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 10/03/2020Lịch học: 3-5-7 (18h - 19h30 )Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 09/03/2020 Lịch học: 2-4-6 (19h40-21h10) Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 07/03/2020 Lịch học: T7-CN (8h -10h30) Học Phí: ...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 26/11/2019  Lịch học: 3-5-7 (18h...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 18/11/2019  Lịch học: 2-4-6...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 08/10/2019 Lịch học: 3-5-7...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW...
Mã Lớp:       BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>           ...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>              ...
1 2 3 4