Lesson 1: Taste of One’s Own medicine
Trả đũa ; gậy ông đập lưng ông
Lesson 2 : In the Dark.
mù tịt/ mù mờ 
Lesson 3:  Don’t Give Up Your Day Job!
bạn không giỏi về việc này. !
Lesson 4 :  Body and Soul
thể xác và tâm hồn
Lesson 5 : Toss- Up
 không chắc / biết được. 
Lesson 6 :  When it rains, it pours  
chuyện xấu( xui ) dồn dập/ liên tục 
Lesson 7 : Have a Heart  
 nên có trái tim/ lòng tốt. 
Lesson 10 : See Eye to Eye 
 đồng ý / đồng thuận. 
KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-25062019-108Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>  550+ Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-17062019-107Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+ Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-am-new-format-khai-giang-15062019-105Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW...
toeic-msngoc-lop-giai-denew-format--khai-giang-20052019-104Mã Lớp:   GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>             550+  ...
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-amnew-format--khai-giang-21052019-103Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW...
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-am-new-foramt--khai-giang-14052019-102Mã Lớp:   BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>            ...
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-am-new-format-khai-giang-06052019-101Mã Lớp:  BASIC TOEIC - PHÁT ÂM < NEW...
toeic-msngoc-lop-giai-de-cap-toc-c-khai-giang-06042019-100Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ   CẤP TỐC C      55 0+   Giải...
toeic-msngoc-lop-giai-de-cap-toc-b-khai-giang-02042019-99Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ  CẤP TỐC B     55 0+   Giải đề: tối...
toeic-msngoc-lop-giai-de-cap-toc-a-khai-giang-01042019-98Mã Lớp:    GIẢI ĐỀ CẤP TỐC A    550+  Giải đề: tối thiểu...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC