BÀI 4. YOU KNOW BETTER THAN THAT

IDIOMS AND PHRASES
bai-4-you-know-better-than-that-34
Meaning/Usage: [   bạn phải hiểu/ biết nhiều hơn thế chứ! ; bạn nên biết điều đó là không đúng chứ  ; bạn phải biết điều gì nên làm ] 
Used when someone makes a mistake that they shouldn't have made
Được dùng khi một ai đó mắc lỗi sai mà họ không nên mắc phải. 

Explanation: 
 câu này thường được dùng phổ biến với trẻ con, nhưng có thể được sử dụng với người lớn. Tuy nhiên, điều này có thể làm họ có 1 chút xấu hổ vì họ nghĩ bạn xem họ như 1 đứa trẻ con . ! 

Examples : 

"Mary said you were rude to her, you know better than that."

[ Mary nói rằng bạn rất thô lỗ với cô ta , bạn nên biết điều đó là không đúng chứ ! ]

"You know better than that. Now pick up the mess you made before going outside."

 [ con biết con đã làm gì rồi chứ !. Bây giờ dọn dẹp đóng bừa bộn trước khi ra ngoài ! ] 

"Come on, you know better than that." 
 [ được rồi , bạn biết bạn đã sai điều gì rồi chứ ! “ 

A. "Did you yell at your sister for playing with your toys?"
B. "Yes, she didn't ask me."
A. "Well you know better than that. Next time use your manners and ask her nicely."
B. "Ok mom, I'm sorry."

*CÁC CÂU PHỔ BIẾN MANG NGHĨA TƯƠNG TỰ :

"You know the right thing to do."
"You know what you were supposed to do."

KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-26102019-120Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 26/10/2019  Lịch học: ...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-28102019-119Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 28/10/2019  Lịch học: ...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-08102019-118Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-24092019-117Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>     ...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-23092019-116Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>     ...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-21092019-115Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-03092019-114Mã Lớp:       BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>     ...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-26082019-113Mã Lớp:      GIẢI ĐỀ < NEW...
toeic-msngoc-lop-basic-b-phat-am-new-format-khai-giang-20082019-112Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>    ...
toeic-msngoc-lop-basic-a-phat-am-new-format-khai-giang-12082019-111Mã Lớp:     BASIC A - PHÁT ÂM < NEW...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC