CỤM ĐỘNG TỪ PHỔ BIẾN "TAKE"

GRAMMAR
cum-dong-tu-pho-bien-take-181

Take (something) up : Bắt đầu sở thích mới, nhặt lên

Example: Sam has taken up jogging. He likes it!

Take something in :  hiểu.

Example: It was difficult to take in all he said.

Take off: cất cánh, bỏ (mũ), cởi (quần áo), giật ra, lấy đi, cuốn đi.

Example: The plane took off on time.

Take something down: ghi chép lại (write down)

Example: The students took down the lecture.

Take something back: trả lại (trả lại đồ đã mua vì lý do nào đó)

Example: I took that book back.

Take something over : thôn tính, giành quyền kiểm soát

Example: His company was taken over by our rival.

Take somebody on : tuyển dụng, thuê.

Example: Their company took on new workmen.

Take after (someone): giống (ai đó) (về tính cách, ngoại hình)

Example: She takes after her mother everything.

Take along: mang theo, đem theo

Example: He takes along food and drink.

Take aside: kéo ra một chỗ để nói riêng

Example: My mother had taken me aside to talk about him before he went beside me.

Take away: mang đi, lấy đi, đem đi, cất đi

Example: This cooker is very old. Please take it away.

Take into: đưa vào, để vào, đem vào

Example: My teacher took me into my class on the first day I went to school.

Take out: đưa ra, dẫn ra ngoài, lấy ra, rút ra; nhổ đi, xóa sạch, tẩy sạch, làm mất đi.

Example: Please take out all the bad things in your mind.

Take over: tiếp quản, nối nghiệp; chuyển, chở, đưa, dẫn qua (đường, sông,...)

My brother took over my father business last month.

Take up with: chơi với, giao thiệp, thân với, kết giao với.

Example: He began taking up with me last year.

KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-lop-sieu-mat-goc-toeic-online-khai-giang-16062020-129Ngày khai giảng: 16/06/2020 Lịch học:     2-4-6 (19h-21h)Số lượng: 10 bạn/lớpHọc...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-09062020-128Ngày khai giảng: 09/06/2020 Lịch học:    3-5-7 (19h40-21h10) Học Phí:    1390K/9...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-02062020-lop-da-full-cho-127Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 02/06/2020Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-01062020-lop-da-full-126Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 01/06/2020 Lịch học:...
GRAMMAR
toeic-msngoc-phan-biet-made-from-made-of-made-out-of-made-with-192PHÂN BIỆT: Made from, made of, made out of, made with Made from:  Chúng ta thường sử dụng MADE FROM...
toeic-msngoc-30-cum-dong-tu-quan-trong-trong-cac-de-thi-toeic-190Cụm động từ thường xuyên sử dụng trong cácđề thi Toeic. Các bạn sẽ học qua hình ảnh nên...
toeic-msngoc-cach-dung-as-if-as-though-180CẤU TRÚC AS IF (Như thể, cứ như là…)   Cấu trúc as if / as though trong tiếng...
toeic-msngoc-67-cau-truc-tieng-anh-pho-bien-1791. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: quá….để cho ai làm gì… This structure is...
toeic-msngoc-phan-biet-another--other--others--the-other--the-others-177PHÂN BIỆT ANOTHER , OTHER , OTHERS , THE OTHER , THE OTHERS.1.   1.ANOTHER :...
toeic-msngoc-phan-biet-so-va-therefore-176"Phân biệt So và Therefore"A. Trường hợp không thể thay SO bằng THEREFORE 1.  "So" đóng vai trò...
toeic-msngoc-su-tuong-hop-giua-chu-tu-va-dong-tu-trong-tieng-anh-1711. Khi đối tượng của một câu gồm hai hoặc nhiều danh từ hoặc đại từ được nối kết...
toeic-msngoc-cach-phat-am-ed-trong-tieng-anh-168Có 3 cách phát âm ed trong tiếng anh là -/id/ /-t/ -/d/1. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động...
toeic-msngoc-past-continuous-qua-khu-tiep-dien-167STRUCTURE : was/were + VING+I, she, he, ityou, we, theywaswereworking.–I, she, he, ityou, we, they(full form)was...
toeic-msngoc-qua-khu-don-simple-past-tense-166STRUCTURE :  S+ V2 (V_ED) + OUSAGE : quá khứ đơn để diễn tả 1 hành động/ sự việc đã xảy...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC