"Phân biệt So và Therefore"

GRAMMAR
phan-biet-so-va-therefore-176
"Phân biệt So và Therefore"

A. Trường hợp không thể thay SO bằng THEREFORE
1.  "So" đóng vai trò là một trạng từ có nghĩa là "cũng vậy" (để khỏi lăp lại ý đã nói).
Ví dụ:
I was wrong but so were you.
Tôi sai nhưng bạn cũng không đúng đâu.
2. Khi So được dùng với ý nghĩa làm tăng mức độ hay để nhấn mạnh. 
Khi đó So sẽ có nghĩa là "đến như vậy, rất, quá"
Ví dụ:
The food is so good. (Đồ ăn rất ngon.)
Why are you so mad? (Sao bạn tức giận dữ vậy?)
Thank you so much. (Cảm ơn bạn rất nhiều.)
It's so simple that even a child can do it. 
(Nó quá đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể làm được.)
3. Khi So được dùng trong các thành ngữ
Ví dụ:
And so forth (and so on): vân vân.
So what?: Thì đã sao?
So much the better: càng hay, càng tốt.
So long: tạm biệt.
How are you feeling? 
-Not so good. (Bạn thấy thế nào? 
- Không tốt lắm.)
So help me God: Tôi xin thề à 
=> để nhấn mạnh
So be it!: Thì đành vậy thôi!
4. So = so that chỉ một mục đích nào đó.
Ví dụ:
She whispered to me so (= so that) no one would hear.
 (Cô ấy thì thầm vào tai tôi để không ai nghe được.)
[Khi viết, nên dùng so that, tuy rằng khi nói, người Mỹ thường bỏ that.]

B. Trường hợp có thể thay SO bằng THEREFORE
1. Khi nối 2 mệnh đề độc lập, truớc so ta dùng dấu phẩy còn trước therefore ta dùng dấu chấm phẩy. 
2. Khi đó so và therefore sẽ có nghĩa là "vì vậy/cho nên".
Tuy nhiên cần lưu ý, Therefore mang tính trang trọng hơn So.
Ví dụ:
- He wanted to study late, so he drank another cup of coffee. 
= He wanted to study late; therefore he drank another cup of coffee.
Anh ấy muốn học khuya nên anh ấy đã uống thêm một tách cà phê nữa.
- She is ill, and so cannot come to the party. 
= She is ill; therefore she can't come to the party.
Cô ấy bị ốm nên không thể đến buổi tiệc được.
KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-chinh-phuc-toeic-4-ky-nang-toeic-speaking-writing-200400-138CHINH PHỤC TOEIC 4 KỸ NĂNG - TOEIC SPEAKING – WRITING : 200+/400 Hiện nay, hầu hết các trường Đại...
toeic-msngoc-lich-khai-giang-cac-lop-toeic-tai-ms-ngoc-134LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI 2 CƠ SỞ Q5 VÀ Q10 -----------------------------NĂM HỌC MỚI ĐÃ...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-18072020-133Ngày khai giảng: 18/07/2020 Lịch học:      T7  -CN (8h- 10h30)>>> LỚP GIẢI ĐỀ...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-20072020-132Ngày khai giảng: 20/07/2020Lịch học:    2-4-6 (19h40-21h10) >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA...
GRAMMAR
toeic-msngoc-hoc-ngu-phap-prepositional-phrases-200Prepositional PhrasesON  on schedule  on the record  on oath  on pain of  on balance  on...
toeic-msngoc-100-phrasal-verbs-you-should-know-198Phrasal verbs that you should know 1. Call off = cancel  2. Turn down = reject 3. Bring up = mention  4....
toeic-msngoc-phan-biet-made-from-made-of-made-out-of-made-with-192PHÂN BIỆT: Made from, made of, made out of, made with Made from:  Chúng ta thường sử dụng MADE FROM...
toeic-msngoc-30-cum-dong-tu-quan-trong-trong-cac-de-thi-toeic-190Cụm động từ thường xuyên sử dụng trong cácđề thi Toeic. Các bạn sẽ học qua hình ảnh nên...
toeic-msngoc-cum-dong-tu-pho-bien-take-181Take (something) up : Bắt đầu sở thích mới, nhặt lên Example: Sam has taken up jogging. He likes...
toeic-msngoc-cach-dung-as-if-as-though-180CẤU TRÚC AS IF (Như thể, cứ như là…)   Cấu trúc as if / as though trong tiếng...
toeic-msngoc-67-cau-truc-tieng-anh-pho-bien-1791. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: quá….để cho ai làm gì… This structure is...
toeic-msngoc-phan-biet-another--other--others--the-other--the-others-177PHÂN BIỆT ANOTHER , OTHER , OTHERS , THE OTHER , THE OTHERS.1.   1.ANOTHER :...
toeic-msngoc-su-tuong-hop-giua-chu-tu-va-dong-tu-trong-tieng-anh-1711. Khi đối tượng của một câu gồm hai hoặc nhiều danh từ hoặc đại từ được nối kết...
toeic-msngoc-cach-phat-am-ed-trong-tieng-anh-168Có 3 cách phát âm ed trong tiếng anh là -/id/ /-t/ -/d/1. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC