Cách Dùng Đại Từ Phản Thân Dễ Hiểu Nhất (Reflexive Pronouns)

Đại Từ Phản Thân (reflexive pronouns) gồm: Myself, Yourself/Yourselves, Ourselves, Themselves, Himself, Herself, Itself. Đây là 1 loại Đại Từ Quan Trọng trong Tiếng Anh và thường xuyên được sử dụng. Video trên để giúp các bạn hiểu rõ cách dùng cũng như vị trí của Đại Từ Phản Thân.
BÌNH LUẬN
Video Khác
Đang tải dữ liệu...