Cách Dùng Hiện Tại Tiếp Diễn -Quá Khứ Tiếp Diễn-Tương Lai Tiếp Diễn

Trong Tiếng Anh có 3 thì cực kỳ quan trọng thường hay xuất hiện trong Đề Thi TOEIC rất nhiều đó là : - Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous) - Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous) - Tương Lai Tiếp Diễn (Future Continuous) Video trên giúp các bạn hiểu rõ về cách dùng của 3 thì trên.!
BÌNH LUẬN
Video Khác
Đang tải dữ liệu...