HIỆN TẠI ĐƠN-QUÁ KHỨ ĐƠN- TƯƠNG LAI ĐƠN

CÁC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple) - QUÁ KHỨ ĐƠN (Past Simple)- TƯƠNG LAI ĐƠN (Future Simple With Will) thường được dùng rất nhiều trong Tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ cách dùng của các Loại Thì này. Video giúp các bạn hiểu rõ về cách dùng của 3 thì để ứng dụng trong việc học Tiếng Anh nói chung và TOEIC nói riêng hiệu quả hơn.
BÌNH LUẬN
Video Khác
Đang tải dữ liệu...