LỊCH KHAI GIẢNG

CHINH PHỤC TOEIC 4 KỸ NĂNG - TOEIC SPEAKING – WRITING : 200+/400 Hiện nay, hầu hết các trường Đại Học, Cao Đẳng ở Việt Nam đã...
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC-----------------------------HỌC TOEIC ONLINE- KHÔNG NGẠI COVID  Be your dream, now or never!- Bạn đang...
Ngày khai giảng: 18/07/2020 Lịch học:      T7  -CN (8h- 10h30)>>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA TỐI THIỂU 550+ - 800+ ....
Ngày khai giảng: 20/07/2020Lịch học:    2-4-6 (19h40-21h10) >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA TỐI THIỂU 550+ - 800+ .ĐẦU VÀO:...
Ngày khai giảng: 21/07/2020Lịch học:      3-5-7 (18h- 19h30) >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA TỐI THIỂU 550+ - 800+...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 06/07/2020 Lịch học: 2-4-6 (18h-19h30) Ghi chú: Dành cho...
Ngày khai giảng: 16/06/2020Lịch học:    2-4-6 (19h-21h)Số lượng: 10 bạn/lớp =>Lớp học dành cho các bạn: - “Mất...
Ngày khai giảng: 09/06/2020 Lịch học:    3-5-7 (19h40-21h10)   >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA TỐI THIỂU 550+ - 800+ . ĐẦU...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 02/06/2020 Lịch học: 3-5-7 (18h - 19h30 ) Ghi chú: Dành cho...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 01/06/2020 Lịch học: 2-4-6 (19h40-21h10)Ghi chú: Dành cho...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 30/05/2020Lịch học: T7-CN (8h -10h30) Ghi chú: Dành cho...
Ngày khai giảng: 23/12/2019 Lịch học:    2-4-6 (18h - 19h30)  Ghi chú:  ĐẦU VÀO TỐI THIỂU 350 + HOẶC HỌC...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 26/11/2019 Lịch học: 3-5-7 (18h...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+ Ngày khai giảng: 19/11/2019 Lịch học:    3-5-7 (19h40 - 21h10)  Ghi...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 18/11/2019 Lịch học: 2-4-6...
1 2 3 4 5