TOEIC BASIC SPEAKING-WRITING


NỘI DUNG KHÓA HỌC:  
1. Pronunciation : 44 âm chuẩn. 
2. Hướng dẫn đọc 1 câu hoàn chỉnh, biết ngắt nhịp đúng lúc. (TOEIC SPEAKING PART 1) 
3. Cung cấp từ vựng và  mô tả tranh chi tiết (TOEIC SPEAKING PART 2) .
4. Hướng dẫn viết câu đơn giản dựa trên danh từ, động từ, giới từ, bổ từ, liên từ đã cho sẵn. 
5. Luyện viết gần 80 câu TOEIC WRITING PART 1 - dựa trên hình ảnh có sẵn và có từ vựng sẵn. 
6. Học luân phiên theo thứ tự : Speaking – writing – Speaking. 

BÀI TẬP VỀ NHÀ SAU MỖI BUỔI: 
-SPEAKING: học viên ghi âm bài gửi qua giáo viên chấm sau mỗi buổi học. 
-WRITING: Học viên làm bài tập đầy đủ gửi qua group lớp để giáo viên chấm. 


NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC TRONG 8 TUẦN

TUẦN HỌC
3 BUỔI HỌC TRONG 1 TUẦN


BUỔI 1 - SPEAKING

BUỔI 2 - WRITING BUỔI 3 - SPEAKING
1st Week - Giới thiệu tổng quan về Đề Thi TOEIC Speaking -Writing.
- Hướng dẫn cách học S-W.
- Tổng quan về Pronunciation.
- Hướng dẫn đọc âm
/ɪ/ - /i:/
- Tổng quan về TOEIC WRITING.
- Cách sử dụng Danh Từ để tạo câu.
- Sử dụng động từ để tạo câu.

Hướng dẫn đọc chuẩn các âm:
/ʊ/ - /u:/
/ɑ:/ -  /ʌ/
2nd Week
-Hướng dẫn đọc chuẩn các âm:
/ɒ/-  /ɔ:/
/e/ -  /æ/
-Sử dụng giới từ để tạo câu. 
- Sử dụng bổ ngữ để tạo câu.

Hướng dẫn đọc chuẩn các âm:
/ɜ:/ -  /ə/
/ɪə/ -  /eə/
3rd Week
Hướng dẫn đọc chuẩn các âm : 
/eɪ/-  /ɔɪ/ - /aɪ/- /əʊ/-  /aʊ/- /ʊə/
- Cách dùng Liên Từ.
- Sử dụng liên từ để hình thành câu.

Hướng dẫn đọc chuẩn các âm :
/p/ - /b/
/t/ - /d/
4th Week
Hướng dẫn đọc chuẩn các âm:
/k/ -  /g/
/f/  -  /v/
- Học chủ đề : Mua Sắm -> luyện viết câu dựa trên từ vựng đã học. 
- Luyện WRITING P1 (15 hình ).
Hướng dẫn đọc chuẩn các âm :
/θ/-  /ð/
/s/ -  /z/
5th Week
Hướng dẫn đọc chuẩn các âm :
/∫/  -  /ʒ/
/m/- /n/ - /ŋ/
- Học chủ đề: nhà hàng -> luyện viết câu dựa trên từ vựng đã học. 
- Luyện WRITING P1 (15 hình )
Hướng dẫn đọc chuẩn các âm :
/t∫/-  /dʒ/
/h/- /l/- /r/- /w/- /j/
6th Week
Hướng dẫn các đọc: 
ed; s/es, nối âm.

- Học chủ đề : giao thông  -> luyện viết câu dựa trên từ vựng đã học.
- Luyện WRITING P1 (15 hình )
-Hướng dẫn TOEIC SPEAKING P1 : đọc to, đoạn văn ( 4 bài)
7th Week TOEIC SPEAKING P1 (3 bài)
TOEIC SPEAKING P2 : 15 hình.
(mô tả tranh dựa trên từ vựng cho sẵn).
-Chủ đề : mua sắm
- Học chủ đề : công trường  -> luyện viết câu dựa trên từ vựng đã học.
- Luyện WRITING P1 (15 hình )
- TOEIC SPEAKING P1  (3 bài)
- TOEIC SPEAKING P2 : 15 hình  (mô tả tranh dựa trên từ vựng cho sẵn).
8th Week - TOEIC SPEAKING P1 (3 bài)
- TOEIC SPEAKING P2 : 15 hình (mô tả tranh dựa trên từ vựng cho sẵn)
- Học chủ đề : nơi làm việc -> luyện viết câu dựa trên từ vựng đã học.
- Luyện WRITING P1 (15 hình )
MINI TEST:
- TEST SPEAKING : P1;2
- TEST WRITING : P1MỤC TIÊU CUỐI KHÓA  TOEIC  BASIC  SPEAKING - WRITING  :

- Đọc chuẩn 44 âm quan trọng.
- Đọc đoạn văn TOEIC SPEAKING- P1  rõ ràng, ngắt nhịp đúng lúc. 
- Nhìn tranh mô tả đúng và liên kết TOEIC SPEAKING- P2. 
Viết câu đúng dựa trên  hình ảnh kết hợp từ vựng cho sẵn TOEIC WRITING – P1.

ĐẦU VÀO KHÓA HỌC TOEIC LISTENING – READING : TOEIC 500+ trở lên

ĐẦU RA KHÓA HỌC TOEIC SPEAKING – WRITING : 100+/400

HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 3.090K/ 8 tuần – 10HV/ lớp!

Xem lich khai giảng tại trung tâm:  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TOEIC

Để được tư vấn lộ trình học, thông tin khóa học vui lòng đăng ký vào link dưới đây.
=> Đăng Ký tư vấn miễn phí ngay:   TẠI ĐÂY

!!! Hoặc Inbox vào Fanpage   Toeic-Speaking Ms Ngọc để được cô Ngọc tư vấn trực tiếp nhé!

CHINH PHỤC TOEIC 4 KỸ NĂNG - TOEIC SPEAKING – WRITING : 200+/400 Hiện nay, hầu hết các trường Đại Học, Cao Đẳng ở Việt Nam đã...